Het begrip advocaat

Het beroep van advocaat is een oude professie. Het woord advocaat is afkomstig uit het Latijn, en is afgeleid van het werkwoord: ad-vocare, hetgeen “er bij roepen” betekent.

De advocaat wordt er dus “bij geroepen” door zijn cliënt om de cliënt te steunen en te helpen met advies, bestaande in schriftelijke en mondelinge ondersteuning. De advocaat dient dan ook goed te kunnen formuleren, zowel mondeling maar meer nog in geschrift!

 

Kernwaarden

– partijdigheid
– onafhankelijkheid
– geheimhouding
– deskundigheid
– integriteit

 

Eed – belofte

Men mag zich pas advocaat noemen, nadat men door de rechtbank is beëdigd. Daarvoor moet de te beëdigen advocaat eerst een verzoekschrift indienen bij de rechtbank in het ressort (gebied) waar de advocaat zich wil vestigen, op welk verzoek door de president van de rechtbank beslist wordt. Bij de beoordeling van dat verzoek wordt tevens het openbaar ministerie betrokken en de advocaat in spé dient een verklaring van goed gedrag over te leggen. Op de beëdigingszitting zal de officier van justitie vooraf de eis doen – requireren – dat er tegen de beëdiging van de advocaat in kwestie geen bezwaren bestaan ten aanzien van de uitoefening van het beroep van advocaat.

De te beëdigen advocaat dient de eed of belofte af te leggen, inhoudende:

“Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn.”

 

De advocatenwet

Het zijn van advocaat brengt tevens mee dat men onderhevig is aan de wet en de richtlijnen van de beroepsgroep, te weten de Orde van Advocaten te Den Haag. De advocatenwet regelt het beroep van advocaat. De advocaat is onderhevig aan het tuchtrecht van zijn eigen beroepsgroep. De advocaat kan disciplinaire sancties en maatregelen tegemoet zien, indien hij zijn taak onvoldoende uitoefent. Daarbij kan men denken aan waarschuwing, berisping en zelfs aan een verbod om de werkzaamheden als advocaat uit te oefenen.

Daarnaast gelden er tussen advocaten gedragsregels.
De advocaat dient zich jaarlijks bij te scholen en daar wordt ook op gecontroleerd.

 

Procureur

De advocaat was ook procureur. In oudere tijden was het beroep van advocaat en procureur onverenigbaar, hetgeen wilde zeggen dat men niet tegelijk advocaat en procureur kán zijn. De advocaat pleitte en de procureur had tot taak de schriftelijke, door de procureur, ondertekende processtukken bij het gerecht in te dienen waar de procureur was beëdigd. Tot maart 2008 was elke advocaat tevens procureur. Het procureurschap is inmiddels afgeschaft waardoor elke advocaat bevoegd is om bij elke rechtbank en elk gerechtshof schriftelijke processtukken in te dienen, zonder zich nog van de assistentie van een plaatselijke procureur te behoeven voorzien.

De advocaat is strikt partijdig: alleen het belang van de eigen cliënt telt. Een andere belangrijke pijler van het beroep is de geheimhoudingsplicht. De advocaat kan niet gedwongen worden te getuigen tegen zijn cliënt. Uw zaak is daarom bij ons in goede en vertrouwde handen.

 

Toga en bef

De advocaat draagt een toga met een witte bef. De toga is een lange wijde mantel met een staande kraag en dient om onderscheid in kleding, religieuze tekens en afkomst te voorkomen. De toga is zwart van kleur; zwart is de kleur van de afwijzing van ijdelheid. De bef is een witte strook gesteven linnen met plooien. Bef komt van het Franse woord “bavette” dat morsslab (slabbetje) betekent. “Tailler une bavette” betekent: een praatje maken, en dat doet de advocaat bij uitstek!

 

Onderscheid tussen advocaat en procureur

Cliënten vragen vaak: “Wat is nu het verschil tussen een advocaat en een procureur?”

De huidige Advocatenwet is op 01 oktober 1952 in werking getreden. Vóór 1879 kon men niet advocaat en procureur tegelijk zijn. Artikel 15 van de Advocatenwet bepaalt sedert 1952 dat het beroep van advocaat verenigbaar is met dat van procureur. Men kan dus nu én advocaat én procureur zijn.

De advocaat is de rechtsgeleerde raadsman van zijn cliënt, zowel in het rechtsgeding als daarbuiten. Hij geeft adviezen, voert besprekingen, correspondeert voor zijn cliënt, voert onderhandelingen, is de spreekbuis van zijn cliënt en stelt contracten op en treft schikkingen. In een rechtsgeding stelt de advocaat de dagvaarding of verzoekschrift op en de schriftelijke conclusies en voert hij het woord tijdens comparities (verschijningen voor de rechter). De procureur vertegenwoordigt de procespartij in het geding en verricht voor die procespartij alle proceshandelingen, zoals het inschrijven van de zaak op de rol, het vragen van uitstel, hij ondertekent de conclusies (processtukken). Ook de procureur is bevoegd de zaak te bepleiten.

Een procureur is een advocaat die bij één specifieke rechtbank is ingeschreven. Hij mag bij alle colleges in het Rijk als zodanig optreden als advocaat. Maar de bij de rechtbank in Amsterdam ingeschreven advocaat die een zaak aanhangig wil maken bij de rechtbank in Den Haag bijvoorbeeld, dient een Haagse procureur te benaderen die dan voor hem de processtukken indient.

Het Ministerie van Justitie heeft de Nederlandse Orde van Advocaten laten weten dat het procuraat met ingang van 01 maart 2008 wordt afgeschaft. Uiteindelijk is per datum 01 september 2008 het procuraat afgeschaft, hetgeen inhoudt dat een advocaat thans rechtstreeks en zonder tussenkomst van een procureur, die niet meer bestaat met ingang van voornoemde datum, civiele proceshandelingen kan verrichten bij elke rechtbank in Nederland.

Het begrip advocaat

Het beroep van advocaat is een oude professie. Het woord advocaat is afkomstig uit het Latijn, en is afgeleid van het werkwoord: ad-vocare, hetgeen “er bij roepen” betekent.

De advocaat wordt er dus “bij geroepen” door zijn cliënt om de cliënt te steunen en te helpen met advies, bestaande in schriftelijke en mondelinge ondersteuning. De advocaat dient dan ook goed te kunnen formuleren, zowel mondeling maar meer nog in geschrift!

 

Kernwaarden

– partijdigheid
– onafhankelijkheid
– geheimhouding
– deskundigheid
– integriteit

 

Eed – belofte

Men mag zich pas advocaat noemen, nadat men door de rechtbank is beëdigd. Daarvoor moet de te beëdigen advocaat eerst een verzoekschrift indienen bij de rechtbank in het ressort (gebied) waar de advocaat zich wil vestigen, op welk verzoek door de president van de rechtbank beslist wordt. Bij de beoordeling van dat verzoek wordt tevens het openbaar ministerie betrokken en de advocaat in spé dient een verklaring van goed gedrag over te leggen. Op de beëdigingszitting zal de officier van justitie vooraf de eis doen – requireren – dat er tegen de beëdiging van de advocaat in kwestie geen bezwaren bestaan ten aanzien van de uitoefening van het beroep van advocaat.

De te beëdigen advocaat dient de eed of belofte af te leggen, inhoudende:

“Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn.”

 

De advocatenwet

Het zijn van advocaat brengt tevens mee dat men onderhevig is aan de wet en de richtlijnen van de beroepsgroep, te weten de Orde van Advocaten te Den Haag. De advocatenwet regelt het beroep van advocaat. De advocaat is onderhevig aan het tuchtrecht van zijn eigen beroepsgroep. De advocaat kan disciplinaire sancties en maatregelen tegemoet zien, indien hij zijn taak onvoldoende uitoefent. Daarbij kan men denken aan waarschuwing, berisping en zelfs aan een verbod om de werkzaamheden als advocaat uit te oefenen.

Daarnaast gelden er tussen advocaten gedragsregels.
De advocaat dient zich jaarlijks bij te scholen en daar wordt ook op gecontroleerd.

 

Procureur

De advocaat was ook procureur. In oudere tijden was het beroep van advocaat en procureur onverenigbaar, hetgeen wilde zeggen dat men niet tegelijk advocaat en procureur kán zijn. De advocaat pleitte en de procureur had tot taak de schriftelijke, door de procureur, ondertekende processtukken bij het gerecht in te dienen waar de procureur was beëdigd. Tot maart 2008 was elke advocaat tevens procureur. Het procureurschap is inmiddels afgeschaft waardoor elke advocaat bevoegd is om bij elke rechtbank en elk gerechtshof schriftelijke processtukken in te dienen, zonder zich nog van de assistentie van een plaatselijke procureur te behoeven voorzien.

De advocaat is strikt partijdig: alleen het belang van de eigen cliënt telt. Een andere belangrijke pijler van het beroep is de geheimhoudingsplicht. De advocaat kan niet gedwongen worden te getuigen tegen zijn cliënt. Uw zaak is daarom bij ons in goede en vertrouwde handen.

 

Toga en bef

De advocaat draagt een toga met een witte bef. De toga is een lange wijde mantel met een staande kraag en dient om onderscheid in kleding, religieuze tekens en afkomst te voorkomen. De toga is zwart van kleur; zwart is de kleur van de afwijzing van ijdelheid. De bef is een witte strook gesteven linnen met plooien. Bef komt van het Franse woord “bavette” dat morsslab (slabbetje) betekent. “Tailler une bavette” betekent: een praatje maken, en dat doet de advocaat bij uitstek!

 

Onderscheid tussen advocaat en procureur

Cliënten vragen vaak: “Wat is nu het verschil tussen een advocaat en een procureur?”

De huidige Advocatenwet is op 01 oktober 1952 in werking getreden. Vóór 1879 kon men niet advocaat en procureur tegelijk zijn. Artikel 15 van de Advocatenwet bepaalt sedert 1952 dat het beroep van advocaat verenigbaar is met dat van procureur. Men kan dus nu én advocaat én procureur zijn.

De advocaat is de rechtsgeleerde raadsman van zijn cliënt, zowel in het rechtsgeding als daarbuiten. Hij geeft adviezen, voert besprekingen, correspondeert voor zijn cliënt, voert onderhandelingen, is de spreekbuis van zijn cliënt en stelt contracten op en treft schikkingen. In een rechtsgeding stelt de advocaat de dagvaarding of verzoekschrift op en de schriftelijke conclusies en voert hij het woord tijdens comparities (verschijningen voor de rechter). De procureur vertegenwoordigt de procespartij in het geding en verricht voor die procespartij alle proceshandelingen, zoals het inschrijven van de zaak op de rol, het vragen van uitstel, hij ondertekent de conclusies (processtukken). Ook de procureur is bevoegd de zaak te bepleiten.

Een procureur is een advocaat die bij één specifieke rechtbank is ingeschreven. Hij mag bij alle colleges in het Rijk als zodanig optreden als advocaat. Maar de bij de rechtbank in Amsterdam ingeschreven advocaat die een zaak aanhangig wil maken bij de rechtbank in Den Haag bijvoorbeeld, dient een Haagse procureur te benaderen die dan voor hem de processtukken indient.

Het Ministerie van Justitie heeft de Nederlandse Orde van Advocaten laten weten dat het procuraat met ingang van 01 maart 2008 wordt afgeschaft. Uiteindelijk is per datum 01 september 2008 het procuraat afgeschaft, hetgeen inhoudt dat een advocaat thans rechtstreeks en zonder tussenkomst van een procureur, die niet meer bestaat met ingang van voornoemde datum, civiele proceshandelingen kan verrichten bij elke rechtbank in Nederland.

 

Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit. Voor een adequate aanpak van uw zaak, een persoonlijke behandeling en betrokkenheid bent u op het goede adres.

Dit is de lijfspreuk van Hans van der Weijst.

 

CONTACTINFORMATIE

Mr. J.A.A. van der Weijst
Gemondseweg 15,
5292 NM Gemonde

Tel: 073-551 83 98
Fax: 073-551 83 99
Kvk: 17192298
Mail:

PRAKTISCHE INFO

- Op werkdagen van 9:00 - 17:00
- Kantoorklachtenregeling
- Het begrip advocaat
- Algemene voorwaarden
- Disclaimer
- Media
- Waarneming

 

Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit. Voor een adequate aanpak van uw zaak, een persoonlijke behandeling en betrokkenheid bent u op het goede adres.

Dit is de lijfspreuk van Hans van der Weijst.

 

CONTACTINFORMATIE

Mr. J.A.A. van der Weijst
Gemondseweg 15,
5292 NM Gemonde

Tel: 073-551 83 98
E-mail: weijst@advocaatvanderweijst.nl

Kvk: 17192298

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Geopend op werkdagen van 9:00 tot 17:00
- Kantoorklachtenregeling
- Het begrip advocaat
- Algemene voorwaarden
- Disclaimer
- Media
- Waarneming