Rechtsgebieden mr. J.A.A. Van der Weijst

Ervaring is aanwezig op de volgende rechtsgebieden: aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, beslagrecht, bouwrecht, burenrecht, contractenrecht, erfrecht, faillissementsrecht, huurrecht, incasso’s, kooprecht, ondernemingsrecht, personen- en familierecht, tuchtrecht (accountants, advocaten, medici, notarissen), verbintenissenrecht, zekerheidsrechten.

Mr. J.A.A. van der Weijst heeft in het rechtsgebiedenregister van de NOVA (Nederlandse Orde van Advocaten) als rechtsgebieden waarop hij actief is vermeld staan: algemene praktijk, burgerlijk procesrecht en ondernemingsrecht. Mr. J.A.A. van der Weijst is lid van de specialisatievereniging VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Procesrecht). Op grond van deze registratie is Mr. J.A.A. van der Weijst verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht draait om artikel 162 van Burgerlijk Wetboek 6. Daarin staat dat iemand die een onrechtmatige daad pleegt die hem kan worden toegerekend, verplicht is de schade van de ander te vergoeden.Dat artikel 162 is de algemene norm. Die is in specifieke wetten toegespitst op de aannemer, de accountant, de betaaldienstverlener, de notaris, de opdrachtnemer, de reisorganisator, de werkgever, de hulpverlener in het kader van de geneeskundige behandeling etc. Mocht u in zo’n situatie terecht zijn gekomen: neem dan een goede advocaat in de arm. Maar, het spiegelbeeldige geval geldt natuurlijk ook: ook voor de dienstverleners staan wij graag klaar.

Arbeidsrecht

Advocatenkantoor Van der Weijst heeft sedert 1991 ervaring in het arbeidsrecht. Inmiddels 27 jaar. Arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied dat gaat over alles dat te maken heeft met de rechtsrelatie tussen werkgever en werknemer. Beide groepen kunnen bij ons terecht. Onder arbeidsrecht vallen vraagstukken rond een ontslag, maar ook, bijvoorbeeld, advies bij het opstellen van contracten, aansprakelijkheid, ziekte etc.

Mr. J.A.A. van der Weijst is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VAR), alsmede van de specialisatievereniging: Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Bouwrecht

In het bouwrecht handelt het om conflicten die voortvloeien uit de relatie tussen de bouwaannemer en diens opdrachtgever. Er is ervaring op dit rechtsgebied aanwezig en regelmatig worden cursussen op dit rechtsgebied gevolgd.

Geen glans zonder wrijving, geen overwinning zonder strijd.

mr. J.A.A. Van der Weijst

Ondernemingsrecht

Bij het ondernemingsrecht ligt de focus op de juridische, economische en organisatorische facetten van ondernemingen. Advocatenkantoor Van der Weijst kan u helpen met alles dat te maken heeft met uw stichting, vereniging, coöperatie, BV of NV. Mr. Van der Weijst heeft de nodige jaren ervaring als curator (1991-2008).

Personen-en familierecht, erfrecht

Het erfrecht komt aan de orde wanneer één of meer personen komen te overlijden en regelt dan de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan. Helaas zorgen dit soort kwesties vaak voor problemen of zelfs conflicten. Ook ten aanzien van het personen- en familierecht is ruime ervaring aanwezig op zaken zoals echtscheiding en de diverse met dat rechtsgebied samenhangende problemen. Advocatenkantoor Van der Weijst helpt u graag om u hierbij te begeleiden.

Procesrecht

Het procesrecht is voor de echte advocaat het allerbelangrijkste rechtsgebied. Immers elk te beoefenen rechtsgebied wordt beheerst door het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.). Procedures worden gewonnen en verloren op zaken zoals de stelplicht en de bewijslast, voor een cliënt vaak onbegrijpelijke aspecten. Het adagium: ‘gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen’, kent eenieder wel.

Advocatenkantoor Van der Weijst heeft inmiddels 27 jaar proceservaring bij vele gerechten in Nederland, waaronder kantongerechten, rechtbanken en gerechtshoven (Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Tiel, ’s-Hertogenbosch, Hilversum, Leeuwarden, Maastricht, Utrecht, Zwolle), bij geschillencommissies, het Nederlands Arbitrage Instituut, de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, en ook in het buitenland (rechtbank van Koophandel in Mechelen).

Mr. J.A.A. van der Weijst is tevens lid van de NVvP, de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

 

Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit. Voor een adequate aanpak van uw zaak, een persoonlijke behandeling en betrokkenheid bent u op het goede adres.

Dit is de lijfspreuk van Hans van der Weijst.

 

CONTACTINFORMATIE

Mr. J.A.A. van der Weijst
Gemondseweg 15,
5292 NM Gemonde

Tel: 073-551 83 98
Fax: 073-551 83 99
Kvk: 17192298
Mail:

PRAKTISCHE INFO

- Op werkdagen van 9:00 - 17:00
- Kantoorklachtenregeling
- Het begrip advocaat
- Algemene voorwaarden
- Disclaimer
- Media
- Waarneming

 

Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit. Voor een adequate aanpak van uw zaak, een persoonlijke behandeling en betrokkenheid bent u op het goede adres.

Dit is de lijfspreuk van Hans van der Weijst.

 

CONTACTINFORMATIE

Mr. J.A.A. van der Weijst
Gemondseweg 15,
5292 NM Gemonde

Tel: 073-551 83 98
E-mail: weijst@advocaatvanderweijst.nl

Kvk: 17192298

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Geopend op werkdagen van 9:00 tot 17:00
- Kantoorklachtenregeling
- Het begrip advocaat
- Algemene voorwaarden
- Disclaimer
- Media
- Waarneming